Reumatologija

Medic M iz oblasti reumatologije pruža usluge:
  • dijagnostika i lečenje osteoporoze
  • dijagnostika i lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus,Sjogrenov sindrom, polimiozitis, sistemska skleroza, sindromi vaskulitisa..)
  • dijagnostika i lečenje spondiloartritisa, gihta
  • dijagnostika i lečenje degenerativnih oboljenja koštano-mišićnog sistema, terapijaska punkcija zglobova
  • dijagnostika i lečenje osteoporoze
  • dijagnostika i lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus,Sjogrenov sindrom, polimiozitis, sistemska skleroza, sindromi vaskulitisa..)
  • dijagnostika i lečenje spondiloartritisa, gihta
  • dijagnostika i lečenje degenerativnih oboljenja koštano-mišićnog sistema, terapijaska punkcija zglobova

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti u internoj medicini i pedijatriji, koja se bavi izučavanjem, dijagnostikom i lečenjem reumatičnih bolesti.

Predmet istraživanja reumatologije su infektivne, zapaljenjske, urođene i stečene degenerativne, distrofične i sistemske bolesti, koštanog sistema, zglobova, sinovija tetiva i mišića i sistemske bolesti vezivnog i drugih tkiva. Na drugom kraju diferencijalne dijagnoze bolesti u reumatologiji su traumatološko - ortopedske i hirurške bolesti (osteomijelitis, miozitis, infektivni artritis, aseptičeski artritis.