Prim. dr Vidosav Krljanac

Primarijus doktor Vidosav B.Krljanac je rodjen u Čačku gde je zavrčio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završava u Beogradu 1962. godine.

Specijalistički ispit iz interne medicine je položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1970.godine.

U medjuvremenu obavio opšti lekarski i specijalistički staž u Čačanskoj bolnici.

 1976-1979. godine je završio magistarske studije iz oblasti gastrenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i na Klinici »Rebro« u Zagrebu se edukovao iz ovih oblasti.

Osnovna polja intersovanja su u oblasti endoskopije (gastroskopije, kolonoskopije, rektosigmoideskopije) kao i ultrazvučne dijagnostike gastrointerstinalnog trakta.

1978. godine stiče zvanje Evropskog dijabetologa. 1990. godine postaje primarijus.

U toku svog rada je u toku 20 godina bio pomoćnik načelnika i načelnik odeljenja za internu medicinu u ZC Čačak. Član je Gastroenterološke i hepatološke sekcije Srbije i Hrvatske i član Srpskog lekarskog društva.

Autor je 35 originalnih radova i koautor velikog broja naučnih publikacija.