Prim. dr sci.med. Ljubica Nikčević

Звање

Професор струковних студија, Прим.др.сци.мед.специјалиста,НС

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Специјална Болница Свети Сава,од 01.09.1995.

Ужа научна односно уметничка област

Физикална медицина и рехабилитација,неурорехабилитација

Академска каријера

  Година

Институција

Област

Докторат

2000.

Медицински факултет Универзитет у Београду

Рехабилитација након АМУ

Магистеријум

1997.

Медицински факултет Универзитет у Београду

Рехабилитација спортских повреда

Специјализација

1996.

Медицински факултет Универзитет у Београду

Физикална мед.и рехабилитација

Државни испит

1994.

Београд

медицине

Диплома

1992.

Медицински факултет Универзитет у Београду

медицине

       
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

  Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Рехабилитација

   
2.

Рана рехабилитација

   
3.

Здравствено васпитање

   
4.

Спортске повреде

   
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Никчевић Љ,Ољача В.,Николић Д.. APHASIO IN CEREBRAL INSULT AND ITS ROLE ON QUALITU OF LFE. Actual defectological practice International thematiccollection of papers, Novi Sad 2015:389-395

 

2.

 Савић М Б.Николић Д П,Никић П М,Никчевић Љ.Д Evaluation of Risk Factors For Fever Onset as an Early Complication in Patients Who Suffered Acute Ischemic Stroke (Article) JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, (2014), vol. 31 br. 2, str. 240-246

3.

Никчевић Љ.Д,Савић М,Никчевић Ђ,Плавшић А Мујовић Н,Копстић Д Satisfaction with the quality of life of the patients after acute stroke (Proceedings Paper)  PROCEEDINGS OF THE 16TH EUROPEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, (2008), vol. br. , str. 196-198

4.

Никчевић Љ Д. Никчевић Ђ,Плавсић А,Мујовиц Н. The effect of applying low frequency pulsating magnetic field (PMF) in the therapy of reactive knee sinovitis (Meeting Abstract) ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, (2007), vol. 66 br. , str. 655-655

5.

Никчевић Љ Д.Савић М Б  Capability of self-attending following a stroke in the case of women older than 65 (Meeting Abstract) EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, (2007), vol. 14 br. , str. 160 -160

6.

Никчевић Љ Д.Савић М Б  .Вукићевић-Савићевић М.М. The effect of applying acetyl solycil acid (ASA) on the degree of neurological deficit and the result of rehabilitation in stroke patients with atrial fibrillation (Meeting Abstract) JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, (2005), vol. 238 br. , str. S347-S347

7.

 Зарић Невенка Л.Миловановић- Ковачевић Невена Ј.Савић Милан Б,Никчевић Љубица Д. Effectiveness OF TCCS in diagnosis of middle cerebral artery spasm resulting SAH -Compared to DSA as reference standard (Meeting Abstract) INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, (2014), vol. 9 br. , str. 60-61

8.

 Васић Јелена М. Звекић-сворцан Јелена С,Гојковић Ф,Елез Ј,Цулафић-Војиновић Виолета Д,Никчевић Љубица Д  Incidence of Colles' Fractures in Patients with Osteoporosis: Analysis of Data from the "Bonlink" Database (Meeting Abstract) OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, (2014), vol. 25 br. , str. S165-S166

9.

 Васић јелена М,Гојковић Филип Д,Елез Јелена Н,Никитовић Марина,Никчевић Љубица Д,Ћулафић-Војиновић Виолета Д, Пајевић Снежана Is There An Association Between Vertebral Fractures Detectected by Vertebral Fracture Assessment (vfa) and Historical Height Loss in Postmenopausal Women with Low Bone Mineral Density (bmd) (Meeting Abstract) OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, (2010), vol. 21 br. , str. 283-283

10.

 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

 
Укупан број цитата

 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

13

Тренутно учешће на пројектима

   
Усавршавања

Лиценца за Акупунктуру ,2008;

Tempus and Culture Dg,PPMP (150h),2008

Kinesio Taping Association International,KT1,KT2,KT3

Дијагностичка Примена УЗ  Допклером-ВМА  2003

 

Други подаци које сматрате релевантним  Радим као прим.др.сци.мед.др специјалиста физикалне медицине и рехабилитације,као начелник  Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.На пословима организације Службе и индивидуалних програма ране рехабилитације пацијената наком Акутног можданог удара.Повремено пишем за информативне часописе о Рехабилитацији пацијената наком АМУ.

Члан сам следећих удружења у Земљи и иностранству:-СЛД од 1993.год,Секција за Физикалну мед.и рехабилитацију од 1996.год,Удржења Физијатара Србије од 2003.год,Светског удружења физијатара (ИСПРМ) од 2005.год,Европског удружења неуролога од 2005.год,Медитеранског удружења физијатара од 2006..Активно учествујем у саопштавању својих стручних радова  на европским и светским конгресима.До сада сам објавила  103 стручних радова, 13 на СЦИ листи.Научни Сарадник Медицинског факултета у Београду