Prim. dr Danica Djuričić

DANICA DJURIČIĆ,RODJENA 1965. GOD U BEOGRADU,GDE SAM ZAVSILA OSNOVNU I SREDNJU SKOLU KAO I MEDICINSKI FAKULTET 1989 GOD S PROSEČNOM OCENOM 8,28.
SPECIJALISTIČKI ISPIT IZ OPŠTE MEDICINE SAM POLOŽILA 1995 GOD S ODLIČNIM USPEHOM.
TITULU PRIMARIJUSA SAM STEKLA 2006 GOD.
OBUKU ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU ABDOMENA I MALE KARLICE SAM ZAVRŠILA 2004 GOD.
OBUKU ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU KRVNIH SUDOVA SAM ZAVRŠILA 2008 GOD.
OD 1995 GOD RADIM U DZ SAVSKI VENAC;
OD2003-2016 GOD U AMBULANTI ZA DIPLOMATSKO-KONZULARNU MISIJU
UČESTVOVALA SAM SAM NA VIŠE DOMAĆIH I MEDJUNARODNIH KONGRESA.
ODLIČNO GOVORIM ENGLESKI JEZIK.