Ass.dr.sci.med.dr Petar Ristić

ппк асс др сци мед Петар Ристић је рођен 16.јуна 1971 године у Београду.
Медицински факултет Универзитета у Београду завршио је 1997 године.
Специјализацију из Интерне медицине завршио је 2002 год. а субспецијализацију из ендокринологије 2007 год..
Докторску тезу под насловом „ Утицај селективне блокада елемената ренин ангиотензин алдостерон система на изоловано срце пацова у хемијски индуованом diabetes mellitus-у“ одбранио је 19. маја 2017 и стекао звање доктора медицинских наука.
Изабран у звање Асистента на предмету Интерна медицина на медицинском Факултету Универзитета одбране 2015 године.
Стално је запослен при Mинистарству одбране у Војно-Медицинској Академији од 2002 године. Ради као ендокринолог са постављењем Начелника функцијске дијагностике клинике за ендокринологију ВМА и као асистент на предмету интерна медицина при медицинском Факулклтету Универзитета одбране. Професионални је официр у чину потпуковника.

Похађао је школу добре клиничке праксе и стекао GCP сертификат 2012године. Учествовао је у више клиничких студија као Co-investigator.
Прихваћен му је рад као усмена презентација на светском конгресу дијабетолога у организацији ИДФ 2017. Два пута му је прихватан рад на европским ендокринолошким конгресима ( ECE , ETA). Имао је четири усмене презентације на међународним конгресима војне медицине. Ожењен је и отац двоје деце.