Kardiologija

Kompletan kardiološki pregled podrazumeva:
 • detaljan klinički pregled bolesnika
 • EKG
 • ultrazvuk srca sa kolor dopplerom
 • 24-48 časovni Holter EKG-a
 • 24 časovni Holter krvnog pritiska
 • dijagnostika i lečenje različitih kardioloških oboljenja (povišen krvni pritisak, koronarna bolest, oboljenja srčanih zalistaka, poremećaji srčanog ritma, oboljenja srčanog mišića i srčane kese...)
Ultrazvuk srca sa kolor dopplerom
 • pregled omogućava vizuelizaciju srčanog mišića, srčanih šupljina, zidova
 • procenu sistolne i dijastolne funkcije srčanog mišića
 • pregled srčanih zalistaka (urođene i stečene srčane mane)
 • otkrivanje morfoloških promena u srčanim šupljinama
 • stanje srčane (perikardne) kese
Holter /EKG/ monitoring srčanog ritma
 • kontinuirano 24-48 časovno snimanje EKG-a
 • koristi se u stanjima poremećaja sprovođenja srčanog impulsa i poremećajima srčanog ritma, kod kriza svesti, vrtoglavica...
 • pacijent tokom Holter monitoringa obavlja sve dnevne aktivnosti, a podaci se naknadno kompjuterski obrađuju i donosi definitivan kardiološki zaključak.
Holter monitoring krvnog pritiska
 • kontinuirano 24 časovno merenje krvnog pritiska u toku dana i noći
 • koristi se u stanjima svih vrsta hipertenzije (esencijalne ili sekundarne) u cilju odredjivanja ili korigovanja antihipertenzivne terapije
 • pacijent tokom Holter monitoringa obavlja sve dnevne aktivnosti, a podaci se naknadno kompjuterski obrađuju i donosi definitivan kardiološki zaključak.