Hematologija

-Obuhvata preglede pacijenata sa poremećajima parametara krvne slike, bolesnike sa anemijom, poremećajem broja leukocita, trombocita, simptomima i znacima hemoragijskog sindroma, oboljenjima limfnih žlezda, sa uvećanjem slezine, jetre.

 
U cilju dijagnostike, lečenja i kontrole hematoloških bolesti usluga podrazumeva:
  • pregled hematologa subspecijaliste
  • pregled krvne slike i planiranje neophodnih dijagnostičkih procedura