Dr Ivica Nikolić

Rodjen 02.02.1970 u Leskovcu
Obrazovanje
2000.do 2002.godine Upravnik GA Sremska Mitrovica
2002.do 2004 godine lekar u službi vojne hitne pomoci CVMU Beograd
2004,do2009 godine specijalizacija u klinici za urologiju VMA
Od 2009.godine na službi u klinici za urologiju VMA
Usavršavanje
2008.godina.EUREP,Prag
Projekti
Član je NI porjekta“Modifikovana tehnika kreiranjaortotopnog crevnog rezervoara zaurin nakon radikalne cistektomije“VMA/09-10/B1
Članstvo
Član udruženja urologa Srbije,Srpskog lekarskog društva,Evropskog udruženja urologa i internacionalnog udruženja za kontinenciju
Stručni radovi
Autor je i koautor 11 radova od kojih je 7 na SCI listi