Dr.Irena Grkić

Specijalista neurologije

-   Stručnost 

Dijagnostika, lečenje i prevencija moždanog udara. Elektroencefalografija (EEG) i doplersoneologije (dopler krvnih sudova vrata).

-     Profesionalno iskustvo

Od oktobra 2018.godine postavljena na mesto na;elnika Odeljenja intenyivne nege N2 sa mo\danom jedninicom.

2009.g. do danas stalno zaposlena u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ u Beogradu, Jedinica za moždani udar.

  1. – 2009.g u sklopu specijlizacije a kasnije i kao volonter radila u Klinici za neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.
  2. - 2004. Načelnik garnizonske ambulante u Herceg Novom.

-    Obrazovanje

Trenutno - student treće godine doktorskih studija u oblasti neuro nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

  1. edukacija iz doplersonoleogije u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti “Sveti Sava“ u Beogradu.
  2. edukacija iz elektroencefalografije na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
  3. g. specijalizacija na Klinici za neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

2000.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

-    Stručni radovi

Autor i koaoutor većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti neurologije objavljenih u međunarodnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim skupovima u inostranstvu.

Učešće u kliničkim ispitivanjima lekova za parkinsonovu bolest i multiplusklerozu, kao i epidemiološke studije o moždanom udaru na teritoriji grada Beograda.