Ass. dr sci. med. dr Marija Branković

 • Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu. 
 • Završila Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2000.god., diplomirala sa prosečnom ocenom 9,63 (ocene se rangiraju od 5 do 10);
 • Tokom studija boravila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Majamiju,USA, i učestvovala na njihovom medjunarodnom istraživačkom skupu;
 • Januar 2001god., položila državni ispit i time dobila dozvolu za rad, kao lekar;
 • 2006. god., položila specijalisticki ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom;
 • 2006. god. pohadjala Intenacinalnu skolu za Ultrasonografiju abdomena i uspešno položila zavrsni ispit;
 • 2006. , 2007. i 2008 god, boravila u Francuskoj prisustvovala stručnim sastancima pod nazivom “Frankofoni dani gastroenterologije"
 • Tokom Marta i Aprila 2007god., boravila u Parizu u Bolnici “ Diaconesse” radi usavršavanja iz oblasti Analne manometrije i Endorektalne ultrasonografije;
 • 2009.god., stekla zvanje magistara medicinskih nauka, odbranom magistarske teze pod nazivom ”RAZLIKE U INCIDENCI, DIJAGNOSTICI I TERAPIJI NAJČEŠĆIH HEPATOBILIJARNIH I GASTROINTESTINALNIH TEGOBA U GRAVIDITETU”;
 • 2011god., stekla zvanje doktora medicinskih nauka, odbranom doktorske disertacije pod nazivom “PROCENA  KLINIČKIH,  LABORATORIJSKIH  I ULTRASONOGRAFSKIH  POKAZATELJA  U  DIFERENCIJALNOJ  DIJAGNOZI  OBOLJENJA  JETRE  I  ŽUČNIH PUTEVA U TRUDNOĆI”;
 • 2014.god., izabrana u zvanje Kliničkog asistenta za užu naučnu oblast iz interne medicine, gastroenterologija. 
 • 2015 završila sam ESNM Postgraduated course u Istanbulu
 • Avgust 2016. God. u San Francisku završila Postgraduated course "Gastrointestinal Motility and Neurogastroenterology in Clinical Practice" u organizaciji Američkog Neurogastroenterolskog udruženja
 • Član SLD-a, nacionalnog udruženja gastroenterologa 

-Tokom dosadašnjeg rada, objavila 17 Naučno istraživačkih radova.