Alergologija

U Medic M ordinaciji možete obaviti:
  • Pregled lekara subspecijaliste alergologije
  • Alergološke kožne probe na inhalatorne i nutritivne alergene
  • Kompletne laboratorijske analize

 

-Iako jedna od najmlađih medicinskih disciplina, alergologija kao nauka sve više dobija na značaju. Bavi se ispitivanjem preosetljivosti organizma i alergijama. Izazivači alergija takozvani alergeni mogu biti različite supstance koje kada dođu u kontakt sa organizmom izazivaju njegovu preosetljivost. Obzirom da je broj ovih alergena ogroman, jasno je da čovek može biti alergičan prakticno na bilo šta.Ta činjenica nam govori da se današnje moderno doba ne može ni zamisliti bez alergija i alergologije.

Alergologija i pored toga što je mlada nauka, ima sve veći značaj u medicini. Pre otkrića anafilaksije i alergije mnogi fenomeni u medicini su objašnjavani na drugačiji način. Tako se sve veći broj oboljenja u raznim oblastima medicine (interne, otorinolargilogije, dermatovenerologije, pedijatrije itd. ) ubraja u alergijske bolesti.

Alergeni su sve supstance koje izazivaju preosetljivost organizma.

 

Među najčešće alergene spadaju: kućna prašina, posteljne stvari, plesan, bakterije, polen, dlake nekih životinja, jaja, mleko, čokolada, paradajz, riba, lekovi: penicilin, streptomicin, jod, serum, aspirin, piramidon, sulfonamidi, hloramfenikol.

Posle prodora alergena u organizam on stimuliše retikuloendotelni sistem da stvara antitela, koja zatim dospevaju do dela površine ćelija šoknog tkiva: sluzokože bronhija, nosa, creva ili kože. Tada je organizam senzibilisan. Ovaj period traje 2-3 nedelje i pri ponovnom prodoru alergena u već senzibilizan organizam dolazi do antigen-antitelo reakcije, tj. do oslobađanja toksičnih supstancija u povećanim količinama: histamina, acetilholina, bradikinina, serotonina itd.

Predispozicija alergije je pre svega nasleđe. Prema statističkim podacima nekih američkih autora, ako je majka alergičar i deca će to biti u 50% slučajeva, ako je otac onda je verovatnoća da deca budu alergična 25% a ako su oba roditelja onda je verovatnoća čak 75%.